پایش حوزه استحفاظی هندیجان در فصل بازگیری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان از تخریب دو باب کوخه همزمان با فصل بازگیری در هندیجان خبر داد 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان-یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان همزمان با شروع فصل بازگیری که از اواخر شهریورماه شروع و تا اولین باران پاییزی خاتمه می یابد ، اقدام به پایش حوزه استحفاظی و سواحل دریا می کند.
مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان در این خصوص گفت :  همزمان با مهاجرت پرندگان شکاری از عرض های بالاتر به مناطق جنوبی کشور افراد سودجو اقدام به احداث کوخه و بوسیله شناطه جهت به دام انداختن پرندگان شکاری به خصوص بحری و بالابان می کنند و این پرندگان شکاری را به صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت فروش به شیوخ این کشورها صادر می کنند.
 وی ادامه داد: به همین‌منظور  یگان این اداره در تاریخ ۶ مهرماه موفق به تخریب دو باب کوخه ،جمع آوری چهار رشته تور پرنده گیری ،چند رشته طناب و همچنین رهاسازی ۲ بهله پرنده شکاری ازنوع دلیجه و ۲ قطعه قمری کرد.
در این ماموریت متخلفین با روُیت مامورین یگان از محل کوخه متواری شدند . همچنین یگان محیط زیست هندیجان ، تعدادی راکب موتورسوار شناطه ای را تعقیب کرده و آنها مجبور به ترک منطقه شدند.