تخریب ۲ باب کوخه در هندیجان

 رییس اداره محیط زیست هندیجان- تا پایان فصل بازگیری، گشت و کنترل مستمر در شهرستان ادامه دارد 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان- یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان موفق به تخریب دو باب کوخه وجمع آوری ۴ رشته تور پرنده گیری و چندین رشته طناب از متخلفین زنده گیری پرندگان شد.
مصطفی حق زاده در این خصوص گفت: یگان این اداره همچون روزهای گذشته در روز شنبه مورخ ۱۲ مهرماه نیز اقدام به پایش در سطح حوزه شهرستان جهت جلوگیری از زنده گیری پرندگان شکاری  نموده که در این ماموریت موفق به تخریب ۲ باب کوخه و جمع آوری ادوات صید از قبیله ۴ رشته تور و چندین رشته طناب گردید. 
وی ادامه داد: متخلفین با ورود خودرو  سازمانی که از صبح وارد منطقه استحفاظی شد ، از محل متواری شدند.