توقیف خودروی حامل پسماند غیر مجاز در هویزه

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان: محمد ساکی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هویزه گفت: طی گشت و کنترل مأموران اجرایی محیط زیست شهرستان، یک دستگاه تریلی که راننده آن در حال تخلیه پسماندهای ویژه در محل دفع پسماند عادی شهرستان هویزه بود توقیف و راننده این خودرو و شرکت پیمانکار نیز پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
ساکی افزود: پس از بررسی مدارک و بارنامه ها مشخص گردید که راننده تریلی از  یک شرکت پیمانکاری مستقر در منطقه اقدام به بارگیری نموده است .طبق قانون مدیریت پسماند امحای پسماندهای صنعتی و ویژه صنایع باید مطابق با ضوابط محیط زیستی باشد.
وی گفت: پسماندهای صنعتی و خطرناک فقط باید در مکان های مورد تایید محیط زیست دفن ، بازیافت و یا امحاء شوند. به این منظور با هماهنگی مراجع قضایی با مدیران صنایع متخلف  نیز برخورد قضایی خواهد شد.