دستگیری صیادان غیر مجاز ماهی بوسیله الکتروشوکر در رودخانه کرخه

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان-در پی گشت وکنترل، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حمیدیه در رودخانه کرخه موفق به دستگیری ۲ نفر متخلف صید ماهی بوسیله الکتروشوکر شد و ادوات صید آنها ضبط و پرونده جهت پیگیری به مراجع قضایی ارجاع گردید.
امیر عطشانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان حمیدیه در این خصوص گفت :صید ماهی می بایست با دریافت پروانه و ضوابط خاص صورت گیرد و در غیر اینصورت با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.