پایش دوره ای صنایع هندیجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در روز یکشنبه مورخ ۲۷ مهرماه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان واحدهای صنعتی شهرستان را مورد پایش قرار دادند.مصطفی حق زاده در این خصوص گفت: به منظور پایش دور دوم صنایع آلاینده از صنایع و واحدهای خدماتی مختلف شهرستان  بازدید بعمل آمد  در این بازدید حق زاده به نکات مهم از جمله رعایت الزامات و استانداردهای زیست محیطی،ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست و توسعه فضای سبز تاکید کرد.  شهرستان هندیجان با دارا بودن ۹۵ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس درجنوب شرقی استان خوزستان و در شمال خلیج فارس واقع شده است.