تخریب ســه باب محمــیه زنــده گیــری پرنده توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دشت آزادگـان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ، در روز چهارشـنبه ۳۰ مهــرماه یــگان  اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان موفق به تخریب سه باب محمیــه زنـده گیـری پرندگان وجمع آوری ۵ڪیسه شلتوڪ(طعمه پرنده) و دو رشته تور پرنده گیری و یڪ دستگاه موتورسیڪلت  گــردید.
هادی جــلالی سرپرست اداره محیط زیست دشت آزادگان در این خصوص  گفت: یگان این اداره با تمام وجــود ، تمــام قوای خود را جهت حفاظت از مــناطق استحفاظی به ڪار می برد و با فرا رسیــدن فصل گشت گندم و هجوم افراد سودجو برای غارت زمین های ملی این یــگان با تشــگیل اکیپ های گشــت شبانه روزی و۲۴ســاعته تمام تلاش و سعی خود را برای حفاڟت و حمــایت هــر چه بیشـتر وبهتر از مناطق حفاڟت شده سازمان می نماید.