تخریب دوباب کوخه توسط یگان حفاظت محیط زیست هندیجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان موفق به تخریب دو باب کوخه وجمع آوری ۴ رشته تور پرنده گیری و چندین رشته طناب از متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری شدند.
مصطفی حق زاده  رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در این خصوص گفت: یگان این اداره همچون روزهای گذشته از ساعت 5/5  صبح روز شنبه مورخ  ۳ آبان ماه اقدام به پایش در سطح حوزه استحفاظی شهرستان هندیجان جهت جلوگیری از زنده گیری پرندگان شکاری نمودند. در این ماموریت که در حوزه استحفاظی شهرستان و سواحل  اسکله بحرکان  انجام گردید موفق به تخریب دو باب کوخه و جمع آوری ادوات صید از قبیله ۴ رشته تور چندین رشته طناب گردید. در این پایش یک بهله دلیجه و یک قطعه کبوتر پس از اطمینان از سلامت در طبیعت رهاسازی شدند..  همچنین تعدادی راکب موتور سیکلت شناطه ی  با ورود خودرو  سازمانی که از صبح وارد منطقه استحفاظی شد از محل متواری شدند و بیش از ۳۰۰ متر تله هوبره جمع آوری گردید.