تخریب دوباب کوخه توسط یگان محیط زیست هندیجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان موفق به تخریب دو باب کوخه وجمع آوری ۴ رشته تور پرنده گیری و چندین رشته طناب از متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری شد.
مصطفی حق زاده رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در این خصوص گفت: یگان این اداره همچون روزهای گذشته در روز دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه نیز اقدام به پایش در سطح حوزه استحفاظی شهرستان  هندیجان جهت جلوگیری از زنده گیری پرندگان شکاری نمودند که در این ماموریت در حوزه استحفاظی شهرستان و سواحل خلیج فارس، موفق به تخریب دو باب کوخه و جمع آوری ادوات صید از قبیله ۴ رشته تور چندین رشته طناب گردید. در این پایش یک بهله دلیجه ،۲ قطعه یاکریم  و یک قطعه تیهو پس از اطمینان از سلامت در طبیعت رهاسازی شدند. همچنین تعدادی راکب موتور سیکلت شناطه ای  با ورود خودرو  سازمانی که از صبح وارد منطقه استحفاظی شد از محل متواری شدند.