نشست و گفتگو با محوریت مشارکت در حفاظت پایدار در منطقه حفاظت شده میشــداغ (روستاهای گریز ڪریدی،روستای ابوغـریب)

 به گــزارش روابـط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-هادی جلالی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان گفت:
در راستای جلب مشارکت شهروندان در مدیریت مناطق، نشست و جلسه هم اندیشی با حضور عشایر مناطق استحفاظی شهرستان شــوش   برگزار شد.
 روستاهای گـریزکریدی و ابوغــریب در تقسیمات محیط زیستی در حوزه استحفاظی شهرستان شوش قرار گــرفتند ، ولی به دلیل نــزدیکی به منطــقه حفاظت شده میشـــداغ  تخریب و تصــرف بیشــتر در مناطق حفاظت شده میشـــداغ  رخ می دهد و پـس از هماهنـگی با فیروز حاجی ڪلی رییس اداره محیط زیست شوش و استقبال وی شروع گردید ڪه با حضــور در میان عشــایر چنــانه و ابوغــریب ڪه با آغــوشی باز از محیــط زبست استقبال نمــوده و پس از حضور در مسجد روستای گریزکریدی (چــنانه)و با تبیین حفظ  مناطق حفاظت شده و چراگاه ها و جلو گیری از هــرگــونه ڪاشت دیم و تخریب زیســتگاه آهوی در خطر انقراض میشداغ و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر و بهتر از مناطق و اینڪه عشایر، بزرگترین بهره برداران محلی این منطقه بوده و دخالت آنها در مدیریت مشارکتی دارای الویت است.
سپس با تبیین حدود و مرزهای مناطق حفاظت شده با پرسش و پاسخ روستاییان جلــسه به پایان  رسیـــد.