بازدیــد سرپرست محیط زیسـت از بیمــارستان های دشــت آزادگــان(بیــمارستان شهیــد چمــران و بیمارستان شهـدای نفت)

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: بازدید دوره ای از بیمارستان ها و درمانگاه های سطح شهرستان دشــت ازادگــان انجام شد.
 هــادی جلالی ســرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشــت آزادگـان در این خصوص گفت: به  منظور بررسی وضعیت زیست محیطی  بیمارستان ها و درمانگاه های سطح شهرستان دشــت ازادگــان  بازدید میدانی بعمل آمد در این بازدید مسائل مدیریت پسماند و سیستم تصفیه خانه آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت . همــچنین برای بیمارستانی هایی ڪه  مسائل مربوط به مدیریت پسماند یا سیستم تصفیه فاضلاب آنها  رعایت نکرده و مشکل داشتند، اخطاریه صادر  گــردید و ملزم به رفع ڪامل آلودگی در پسـماند دستگــاه امحاء و پڪیچ فاضلاب   شدند. 
جلالی ادامه داد: هر کدام از مراکز درمانی قانون مدیریت پسماند را رعایت نکنند بدون هیچ اعماضی بر خورد قانونی صورت خواهد  شد.