ڪشـف ڪوره زغــال چــوب و توقف فعالیت در دشــت آزادگــان

 بـه گــزارش روابــط عمومی اداره ڪل حفاظت محیط زیست خوزستـان- هــادی جــلالی ســرپرست اداره دشــت ازادگــان اظـهار داشــت : در پی تمــاس همشــهریان مبنی بر گستــرش دود غلیظ و آلــودگی در شهــر ابوحمیــظه به محل عزیمت نموده و پس از مشــاهده دود غلیظی ڪه از یڪ انبار حمل و نقل ، مستندات جمع آوری شده و پس از یڪ ساعت متخلفین که با نصب دوربین های مداربسته از حضور ما خبردار شده بودند از بازنمودن در ورودی امتناع ڪردند که با هماهنگی با قاضی کشیک شهرستان و حضور کلانتری به محل ڪوره های زغال وارد شده  توقف فعالیت کوره صادر گردید و متخلفین با دستور قاضی  بازداشت و جهت تشکیل پرونده بـه مراجع قضــایی معرفی شدند.
لازم به ذکر است ، آلاینده مذکور موجب آلودگی شدید هوا و تهدید بهداشت عمومی مزاحمت برای ساکنان منطقه می شود و به استناد ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از هوا و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.