بازدید و نشست زیست‌محیطی با موضوع فعالیت دکل‌های حفاری در امیدیه

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- علی معماری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه در ادامه برنامه پایش‌های ادواری، از فعالیت دکل‌های حفاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در حوزه شهرستان امیدیه بازدید و با نماینده HSE شرکت پیمانکار طرح، نشست مشترکی را برگزار نمود. 
معماری گفت: حفاری مهم‌ترین بخش تأثیرگذار بر محیط زیست می‌باشد که علت آن بیشتر به واسطه تخلیه مخلوط گل حفاری و خرده‌های ناشی از کندن لایه زمین بوده و عدم مدیریت پسماند حفاری لطمات جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد می‌نماید. 
وی اشاره کرد: در جریان این بازدید، به دنبال آلودگی زیست محیطی بوجود آمده ناشی از تخلیه غیرمجاز کنده‌های حفاری یکی از دکل‌ها در نزدیکی روستای خزینه علیا و مکاتبات متعدد انجام گرفته با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، از محل وقوع آلودگی سرکشی و بر اقدامات اجرا شده توسط شرکت پیمانکار طرح جهت رفع آلودگی زیست محیطی پسماندهای حفاری نظارت لازم صورت گرفت. 
معماری در حاشیه نشست برگزار شده پس از بازدید افزود: با بررسی اقدامات اصلاحی صورت گرفته توسط شرکت پیمانکار، بر لزوم خوداظهاری و مدیریت زیست محیطی گل‌های حفاری از طریق بکارگیری سیستم zero discharge تأکید و تذکرات لازم زیست محیطی جهت مدیریت پساب و پسماندهای ناشی از حفاری به شرکت پیمانکار و مجری طرح ابلاغ گردید.