تخریب دوباب کوخه توسط یگان حفاظت محیط زیست هندیجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان موفق به تخریب دو باب کوخه وجمع آوری ۴ رشته تور پرنده گیری و چندین رشته طناب از متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری شد.
مصطفی حق زاده رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در این خصوص گفت: یگان این اداره طی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۷ و ۱۸ آبان ماه اقدام به پایش در سطح حوزه استحفاظی شهرستان هندیجان جهت جلوگیری از زنده گیری پرندگان شکاری نمودند.
در این ماموریت که در حوزه استحفاظی شهرستان و سواحل خلیج فارس، اسکله بحرکان و سجافی  انجام گردید، موفق به تخریب دو باب کوخه و جمع آوری ادوات صید از قبیله ۴ رشته تور چندین رشته طناب گردید.
در این پایش تعداد دو قطعه کبوتر اهلی ، یک قطعه قمری و یک بهله دلیجه پس از اطمینان از سلامت در طبیعت رهاسازی شدند و همچنین تعداد دو عدد شناطه کشف و ضبط گردید.