دیـــدار با امام جمعـــه جدید دشت آزادگان

 به گــزارش روابط عمــومی اداره ڪل حفاظت محیط زیسـت استان خـورستان : هادی جــلالی ســرپرست اداره حفاظت محیط زیسـت شهرستان دشـت آزادگــان در این خصوص اظـهار داشــت: در روز سه شنبــه ۲۰ آبــان ماه با حضــور در دفــتر حجـت الاسـلام والمسـلمین سیــد مجیــد شرفی امام جمعــه جدید شهــرستان ضمن تبریڪ به منــاسبت تصــدی این پسـت در خصوص مسائل محیط زیستی شهرستان گفتگو کرد.
جلالی در این نشست گفت: ائمه جمعــه یڪی از گــروه های مرجع و مــوثر در فـرهنــگ سازی و حفــظ محیط زیسـت هستـند و می توانند با ارسال اطلاعات و گــزارش های صحیح و دقیـق و به روز از وضعیـت محیط زیســت به مـردم در تنــویرافڪار عمومی و مخـاطبان موثر واقع شوند.
جلالی در این نشست مشــڪلات زیسـت محیطی موجود در شهــرستان از قبیــل تخــریب و تصــرف اراضـی و تبدیل آن به زمینـ های ڪشاورزی ڪه باعث شده است زمین های مــوجــود به علت مشڪلات بی آبی به شــوره زار تبدیل و منـبع مهمی برای بوجــود آمــدن ریــزگــردها شــوند و همچــنین با اشــاره به صیـــد ماهی با دســتگاه الڪتروشوڪر و سم ریــزی برای مـاهیان و پــرندگـان ڪه ارتبـاط مستقیمی با ســلامت جامعـه دارد اشـاره نمـــود.
پس از پایان جلســه امام جمعــه با مطرح نمــودن این معضـلات در منابر جمعــه و ابــلاغ ان به طــلاب حــوزه  جهــت آمــوزش محیـط زیسـت تاڪید ڪردند.