تحویل یک گونه پرنده شکاری کمیاب به اداره محیط زیست پارک ملی دز

 رضا قپانچی پور رییس اداره محیط زیست پارک ملی دز از تحویل یک نوع شاهین کمیاب به این اداره خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان خوزستان، یکی از شهروندان و همیاران محیط زیست با مراجعه به این اداره اقدام به تحویل یک بهله پرنده شکاری شاهین که دچار ضعف در پرواز گردیده بود، نمود.
رضا قپانچی پور در این خصوص اعلام داشت: پرنده شکاری مذکور کوچکترین گونه از خانواده شاهین سانان با نام ترم تای و با طول جثه ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر بوده که مشاهده این گونه در ایران، زمستان ها در شمال و به ندرت خوزستان، فارس و سیستان صورت می پذیرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر و با افزایش سطح آگاهی شهروندان نسبت به مقوله محیط زیست و اهمیت حفاظت از آن، شاهد همکاری و همیاری روز افزون طبیعت دوستان و علاقمندان به محیط زیست می باشیم که این مهم خود گواهی بر اهمیت آموزش های صورت گرفته و تداوم آن می باشد. 
وی ادامه داد: پرنده شکاری مذکور پس از تیمار و بررسی بالینی لازم و اطمینان از سلامت آن، در زیستگاه طبیعی خود در پارک ملی دز رها سازی و به دامان طبیعت باز گردانده شد.