نشست با انجمن های محیط زیستی در شوشتر

 رییس اداره محیط زیست شوشتر- انجمن های مردم نهاد شهرستان شبکه و پیگیر رفع چالش های زیست محیطی شهرستان می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان خوزستان :
بهروز نجاتی رییس اداره محیط زیست شوشتر اظهار کرد:  انجمن های محیط زیستی شهرستان شوشتر با تشکیل شبکه زیست محیطی و ارائه برنامه های مشترک از موازی کاری فاصله گرفته و در جهت پیشبرد اهداف زیست محیطی در شهرستان و رفع چالش  های آن نقش موثر و انکار ناپذیری دارند.
نجاتی افزود : آموزش ها و ایجاد فرهنگ زیست محیطی در میان جوامع محلی، ایجاد انگیزه برای اقدامات حفاظتی محیط زیست توسط اعضای انجمن ها، دوستداران و فعالین محیط زیست امری ضروری می باشد.
وی ادامه داد : شناخت معضلات و چالش های مطرح در سطح شهرستان و همچنین مسیرهای قانونی جهت پیگیری و رفع مشکل باید از سوی تشکل ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد . 
اجرای نهضت درختکاری در میان محله های شهر، نظارت و آموزش بر موضوع سوزاندن کاه و کلش،همکاری با ارگان نهاد کتابخانه های شهر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، اجرای برنامه های زیست محیطی بمناسبت درگذشت مهندس محسن خیرالهی و... بخشی از مصوبات این جلسه بود.
شهرستان شوشتر دارای سه انجمن فعال زیست محیطی هواداران کارون زلال، پویندگان محیط زیست و طبیعت دوستان سبز و زیبا می باشد.