یاد و خاطره محسن خیرالهی با کاشت نهالی در بهبهان گرامی داشته شد

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان ، اين مراسم توسط اداره حفاظت محيط زيست بهبهان به ياري و همراهي خانواده بزرگوار آن مرحوم و تعدادی از اعضاي هيئت كوهنوردي شهرستان بهبهان، با همكاري مديريت پارك ساحلي مارون (خارستان) برگزار گرديد.
اين مراسم در روز چهارشنبه ۲۸ آبان  ماه مصادف با هفتمين روز درگذشت مرحوم محسن خيرالهي در پارك ساحلي خارستان برگزار شد و تعدادي نهال توسط خانواده آن مرحوم، رئيس اداره محيط زيست، اعضاي هيئت كوهنوردي و محيط بانان اداره محيط زيست غرس شد و ياد و خاطره آن مرحوم را گرامي داشتند.
فرخ شيرعلي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان افزود: بر كسي پوشيده نيست كه اساس اينگونه پويش ها و انجام درختكاري هاي متوالي و متعدد در سطح استان توسط دوستداران محیط زیست و امثال مرحوم محسن خيرالهي برنامه ريزي و انجام شده و در خرد بسياري از دوستداران محيط زيست، كوهنوردان، دانش آموزان، روستائيان و عشاير  رويش  نمود و نهادينه شد. بي شك اين پويش نه تنها قطع نخواهد شد بلكه با قوت بيشتري ادامه خواهد يافت.
لازم به ذكر است ، محسن خيرالهي يكي از تلاشگران عرصه آموزش و مشاركت هاي مردمي در استان خوزستان بود كه نزديك به ۲۰ سال از عمر با بركت خود را در راستاي آموزش و مشاركت همگاني صرف نمود.
روحش شاد و يادش گرامي