خروجی های هوا و پساب صنایع در شوشتر مورد نمونه برداری و پایش قرار گرفت

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: با حضور مسئول آزمایشگاه هوا اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و کارشناسان این اداره خروجی های هوا و پساب تعدادی از صنایع شوشتر مورد نمونه برداری و پایش قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بهروز نجاتی تصریح کرد : به منظور بررسی میزان آلایندگی خروجی های هوای صنایع و آنالیز هوای محیطی و دود و یا گرد و غبار منتشره از فرایندهای خط تولید، تعدادی از صنایع این شهرستان با حضور علیرضا آذریان، مسئول اداره هوا اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان مورد پایش و نمونه برداری قرار گرفت.
نجاتی افزود : کارخانه آسفالت سازی شهرداري، کارخانه پرشین کیمیا کلر، کارخانه تولید فورفورال و کارخانه نئوپان سازی کارون از جمله واحدهای صنعتی بودند که در این برنامه مورد بازدید و پایش قرار گرفته و الزامات و دستورالعمل های زیست محیطی لازم برای انجام صحیح نمونه برداری از خروجی های هوا به آنها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در برنامه همزمان با این برنامه ضمن نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد، نمونه برداری از پسابهای صنعتی کشت و صنعت کارون، کارخانه تولید فورفورال و کارخانه نئوپان سازی کارون نیز توسط کارشناسان این اداره انجام شد.
نجاتی با اشاره به لزوم انجام خوداظهاری توسط واحدهای تولیدی و صنعتی گفت : در برنامه خوداظهاری که نمونه برداری های آن به صورت سرزده توسط آزمایشگاه های معتمد محیط زیست با عقد قرارداد فی مابین صنعت و آزمايشگاه صورت می گیرد همواره نظارت بر عملکرد و گاها نمونه برداری های همزمان توسط کارشناسان محیط زیست جهت راستی آزمایی نتایج این آزمایشگاه ها نیز صورت گرفته و نتایج این آزمایشات و خوداظهاری ها از جمله ملاکهای قرارگیری واحدها در لیست صنایع سبز، آلاینده و یا خروج از لیست صنایع آلاینده بوده و در صورت بی توجهی و استمرار آلایندگی، اخطاریه و شکایت قضایی علیه صنعت آلاینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.