گشت مشترک ادارات محیط زیست و دامپزشکی هندیجان

گشت مشترک ادارات محیط زیست و دامپزشکی هندیجان 
به منظور بررسی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ، گشت مشترک ادارات محیط زیست و دامپزشکی در شهرستان هندیجان انجام شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - گشت مشترک ادارات حفاظت محیط زیست و دامپزشکی شهرستان هندیجان به منظور بررسی و پایش زیستگاه های حساس و منابع آبی سواحل خلیج فارس از نظر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان انجام شد.
مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان در این خصوص گفت: با شروع مهاجرت پرندگان از عرض های شمالی به مناطق جنوبی کشور، این اداره با همراهی اداره دامپزشکی هندیجان به صورت مشترک در تاریخ ۳ آذر ماه   مناطق آزاد و محل های زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در حاشیه سواحل خلیج فارس ، جهت بررسی وضعیت پرندگان مهاجر  از نظر  شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را مورد پایش و بازدید قرار داد که خوشبختانه مورد مشکوکی مشاهده نگردید.
 حق زاده افزود :  یکی از چالش های زیست محیطی با شروع فصل پاییز و مهاجرت پرندگان ، شیوع احتمالی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است که پایش منابع آبی و زیستگاه های پرندگان را ضروری می سازد و اگر به موقع شناسایی نگردد قطعا خسارت های جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.به همین منظور این اداره به صورت مستمر از سواحل و محل های تجمع و کلونی های پرندگان مهاجر در طول این فصل بازدید خواهد نمود و هرگونه تلفات وموارد مشکوک را به اطلاع اداره دامپزشکی شهرستان خواهد رساند.
درپایان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان از تمام دوستداران محیط زیست و صیادان درخواست کرد تا در صورت مشاهده و مواجه شدن با هرگونه لاشه پرندگان وحشی و مهاجر ضمن خودداری از تماس با پرنده، مورد فوق را به ادارات محیط زیست و دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی نمایند.