کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز توسط یگان محیط زیست هندیجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان طی گشت و کنترل حوزه استحفاظی در روز یکشنبه مورخ  23 آذر ماه موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز  شدند.
مصطفی حق زاده  رئیس و فرمانده یگان اداره  حفاظت محیط زیست هندیجان در این خصوص گفت: یگان این اداره طی گشت و کنترل حوزه استحفاظی و پایش مناطق آزاد ، در حین گشت و کنترل به 2 نفر راکب موتور سیکلت که در مناطق تالابی در حال پرسه زدن بودن مشکوک شده که در این حین راکبین موتور سیکلت با رویت ماموریت اقدام به فرار نموده که طی چند کیلومتر تعقیب با پرت کردن اسلحه از محل متواری شده و باتوجه به شرایط منطقه از ادامه تعقیب  منصرف شده که با بررسی بعمل آمده مشخص گردید که اسلحه کشف شده از نوع پنچ تیر ، غیر قانونی و غیر مجاز بوده است. اسلحه فوق جهت انجام مراحل قانونی و تحویل به مراجع قضایی صورتجلسه گردید.