اثرات زیست محیطی کنده‌های حفاری شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در پروژه رامشیر ارزیابی شد

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه، از اجرای برنامه بازدید و نمونه‌برداری از کنده‌های حفاری شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) در پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان رامشیر و بررسی وضعیت زیست محیطی محل تخلیه کنده‌های عملیات حفاری در حوزه شهرستان امیدیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان- علی معماری با بیان اینکه عملیات حفاری می‌تواند مقادیر زیاد و متنوعی از ترکیبات شیمیایی را از طریق کنده‌ها و گل حفاری وارد محیط نماید و از این لحاظ یکی از مباحث مهم از نظر حفاظت محیط زیست موضوع پسماند و کنده‌های حفاری است، اظهار کرد: کارشناسان این اداره به همراه تیمی متشکل از نمایندگان آزمایشگاه معتمد و رئیس HSE شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در پروژه رامشیر، از محل سه حلقه چاه حفاری شده بازدید و از کنده‌های حفاری برجای مانده جهت سنجش پارامترهای مؤثر در آلودگی آب و خاک، نمونه‌برداری کردند و فعالیت شرکت OIEC در زمینه مسائل زیست محیطی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
وی گفت: با استفاده از نتایج بدست آمده می‌توان برای ادامه عملیات معدنی، انتخاب محل دفع مناسب و مدیریت اصولی پسماندها تصمیم‌گیری نمود. 
معماری افزود: با توجه به اثرات محیط زیستی زیانبار تخلیه این پسماندها پیشنهادهایی از قبیل پروژه مدیریت پسماند در جهت رسیدن به میزان حداقل تخلیه، استفاده از گل‌های حفاری با اثرات محیط زیستی کمتر و ارزیابی و آنالیزهای محیط زیستی قبل و بعد از عملیات حفاری می‌بایست به منظور تأیید کارایی مدنظر قرار گیرد.