شناخت عوامل داخلی و محیطی محیط زیست دریایی استان

نقاط قوت و فرصت ها 
1.    وجود مرزهای آبی وهمجواری با آبهای آزاد بین المللی
2.    وجود خورموسی و خوریات فرعی آن
3.    وجود بنادر و اسکله ها و امکان توسعه حفاظت از منابع دریایی
4.    امکان توسعه گردشگری ساحلی و ایجاد اشتغال
5.    مبادلات فرهنگی و هنری با کشورهای حاشیه خلیج فارس

نقاط قوت و فرصت ها 
1.    وجود مرزهای آبی وهمجواری با آبهای آزاد بین المللی
2.    وجود خورموسی و خوریات فرعی آن
3.    وجود بنادر و اسکله ها و امکان توسعه حفاظت از منابع دریایی
4.    امکان توسعه گردشگری ساحلی و ایجاد اشتغال
5.    مبادلات فرهنگی و هنری با کشورهای حاشیه خلیج فارس
6.    امکان بهره گیری از مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری پایدار از گونه ها
7.    حضور گونه های گیاهی و حیات وحش جانوری غنی بومی و مهاجر در منطقه
8.    قرار داشتن سواحل استان در مسیر مهاجرت پرندگان شکاری
9.    تنوع زیستی بالا و امکان توسعه پژوهش های زیست محیطی
10.         وجود تالاب ها و پهنه های جزرومدی در سواحل که محل زادآوری و زمستان گذرانی پرندگان آبزی و کنار آبزی می باشند.
11.         وجود سواحل بکر در استان
12.         وجود مصب های حساس و غنی رودخانه ای در سواحل استان
13.         وجود نخلستان های فراوان در حاشیه رودخانه های اروندرود و بهمنشیر
14.         وجود مراتع وسیع در حاشیه سواحل استان
15.         وجود ذخایر باارزش آبزیان
16.         وجود جزایر در آبهای استان
17.         وجود زیستگاه های مصنوعی مانند حوضچه های استحصال نمک که پرندگان گوناگونی را جذب می نمایند.
18.         وجود مراکز تحقیقات دریایی در شهرهای ساحلی استان
 


نقاط ضعف و تهدیدهای فراروی توسعه زیست محیطی در سواحل استان
1.      وجود واحدهای پتروشیمی در سواحل استان با تولید انواع مواد شیمیایی و سیستم های تصفیه پساب ناقص که در نتیجه پساب های متنوع و خطرناکی به محیط آبی وارد می شوند.
2.      وجود مجتمع های بندری عظیم در سواحل استان که سبب ایجاد انواع آلودگی ها و ورود آنها به محیط آبی می گردند.
3.      عدم وجود تصفیه خانه فاضلاب شهری، روستایی و مزارع آبزی پروری مناطق ساحلی استان
4.      عدم ساماندهی و مدیریت پسماند در سواحل
5.      تردد بالای شناورها در منطقه که سبب ایجاد آلودگی محیط آبی و خطرات بالقوه برای محیط زیست ناشی از تصادم کشتی ها می شوند.
6.      وجود اسکله های نفتی و تردد بالای شناورهای نفتی
7.      لایروبی بنادر و اسکله ها و تخلیه مواد لایروب شده در محیط دریایی
8.      وجود واحدهای صنعتی و خدماتی گوناگون در منطقه مانند واحدهای شستشو و ضدعفونی و یا واحدهای شناورسازی که فاقد برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی می باشند.
9.      وجود حوضچه های استحصال نمک که باعث تغییر رژیم آبی خوریات و مشکلات ناشی از تلخآبه ها        می گردند.
10. عدم تخصیص حقآبه تالاب ها و تعریف مرز و حریم مشخص آنها
11. عدم انجام دقیق مفاد موافقت نامه های صادره محیط زیست
12. انجام مانورهای نظامی درآب های منطقه
13. عدم هماهنگی ارگان های دریایی منطقه جهت حفاظت از محیط زیست دریایی
14. فقر اقتصادی و فقر فرهنگی ساحل نشینان دررابطه با حقظ محیط زیست دریایی و در نتیجه تخریب     محیط زیست
15. تخریب و تصرف اراضی مناطق ساحلی تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست و اکوسیستم های مهم
16. توسعه مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بدون وجود برنامه ای هماهنگ مانند منطقه آزاد اروند در حاشیه اروندرود
17. توسعه در منطقه بدون انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی
18. فعالیت های صیادی با استفاده از وسایل و طرق ممنوعه
19. وجود استخرهای پرورش آبزیان و ورود گونه های غیر بومی به محیط های آبی
20. قاچاق سوخت در سواحل استان
21. عبور لوله های انتقال نفت و گاز از ناحیه ساحلی و تالاب شادگان
22. انهدام تالاب ها به ویژه خور موسی
23. شرایط سخت اقلیمی
24. کمبود تاسیسات و زیرساخت های گردشگری
25. افزایش تقاضا جهت احداث سازه های دریایی
26. آلودگی ناشی از اسکراب کشتی ها و رنگ های ضدخزه
27. احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه ها
28. کمبود ظرفیت های پایش،مدیریت و اجرای قوانین
29. نوپا بودن مطالعات محیط زیست دریایی در استان و کمبود پیشینه مطالعاتی
30. تجمع صنایع آلاینده محیط زیست دریایی در گستره کم و خارج از توان اکولوژیک منطقه