بازدید از بیمارستان و درمانگاه های شهرستان بندر ماهشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان- بازدید دوره ای از بیمارستان و درمانگاه های شهرستان بندر ماهشهر انجام شد.
ایرج سلیمانی رئیس اداره‌ حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر در این خصوص گفت: با توجه به شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم مدیریت صحیح پسماند،
 بازدید دوره ای از مراکز درمانی شهرستان بندر ماهشهر، توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر انجام شد. 
سلیمانی ادامه داد : برای بیمارستان و درمانگاه هایی که مدیریت اصولی پسماند از سوی آنها رعایت نشده است، تذکرات لازم  و نیز اخطاریه صادر شده است. 
وی در پایان خاطر نشان نمود: بازدید از مراکز درمانی و کنترل وضعیت پسماند تولیدی این واحدها کماکان با جدیت دنبال خواهد شد.