برگزاری کارگاه آموزش محیط زیست در آغاجاری

  به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، کارگاه آموزش محیط زیست  در راستای افزایش آگاهی و جایگاه محیط زیست برای پرسنل ستادی اداره آموزش و پرورش شهرستان آغاجاری، روز شنبه  مورخ ۲۰ دیماه در اداره آموزش و پرورش شهرستان آغاجاری  برگزار گردید.
در این دوره ابتدا محمد شیرعلی  معاونت پرورشی آموزش و پرورش آغاجاری مقدمه ای در راستای معرفی کارگاه و اهداف آن و عباس شهروئی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آغاجاری  درخصوص اهمیت محيط زيست و زیست بوم حوزه استحفاظی در این کارگاه مطالبی بیان نمودند.