اولین کارگاه مبانی محیط زیست برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی استان خوزستان در شادگان برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان خوزستان :رحیم مجدمی رئيس اداره حفاظت محيط زيست شادگان اظهار داشت : كارگاه آموزشي مبانی محيط زيست و لزوم حفاظت از محيط زيست براي آموزشياران  نهضت سوادآموزي در اين شهرستان برگزار شد.
وی افزود : در راستاي ارتقاي فرهنگ زيست محيطي و آموزش اقشار مختلف جامعه، كارگاه هاي آموزشي مبانی محيط زيست و لزوم حفاظت از محيط زيست براي آموزشياران  نهضت سوادآموزي در شادگان  برگزار شد.
مجدمی عنوان کرد: در راستاي نهادينه كردن فرهنگ حفظ محيط زيست در بين اقشار مختلف جامعه طبق هماهنگي با نهضت سوادآموزي اين شهرستان ، كارگاه هاي آموزشي يك روزه براي آموزشياران برگزار شد كه با استقبال جمع كثيري از جامعه هدف مذكور روبرو شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شادگان گفت : این کارگاه آموزشی  توسط طالب مخیمر کارشناس آموزش اداره محیط زیست شادگان  اجراشد و شركت كنندگان با وظايف و اهداف سازمان حفاظت محيط زيست، حيات وحش و حفاظت از آنها و آلودگي هاي زيست محيطي آشنا شدند.