بررسی مسائل مهم زیست محیطی با حضور در دفـــتر دادستان شهرستان دشــت آزادگـــان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - نژاد حسینی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگـــان شنبه ۲۷دی ماه با حضور در دفـــتر دادســـتان به بررسی مسائل مهم محیط زیستی شهرستان از قبیل چــرای دام در منطقه حــفاظت شده میشـــداغ و زمیـــن خواری و مـــقابله با متخـــلفین شکار و صیـــد  و گـــشت اکیپ پسماند شهرستان پرداخت.
این جلسه با هدف کاهش مهمترین  معضلات زیستی شهرستان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای مردمی در اجرایی نمودن برنامه ها با هدف ترغیب و تشویق برای حفظ محیط زیست صورت گرفت. 
نژاد حسینی تاکید کرد : امروزه یکی از دغدغه‌های مردم مشکلات حاد زیست ‌محیطی است که رفع این مشکلات مشارکت همگانی را می‌طلبد. سمن‌های محیط‌ زیستی جریان‌های داوطلبانه و خودجوشی هستند که در جهت حفاظت از محیط زیست در چند دهه اخیر به وجود آمده‌اند و نقش تقویتی مهمی در جهت مشارکت همگانی برعهده دارند.
وی افزود : فعالیت انجمن های مردم نهاد به ویژه در حوزه محیط زیست اثرات بسیار مطلوبی در پیشبرد اهداف این بخش دارد چرا که هر گاه کارها به مردم واگذار گردید ، نتایج مطلوبی حاصل شد..
در طی این نشست، ضمن ارائه تبادلات نظر و بررسی معضلات مهم زیستی شهرستان دشــت آزادگــان و لزوم همکاری بیشتر ارگان های دولتی، منابر نماز جماعت و فعالان حوزه محیط نیز منعکس شد.