بازدید از شرکت فولاد پارس هفت تپه در شهرک صنعتی شوش

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - شرکت فولاد پارس هفت تپه در شهرستان شوش مورد بازدید قرار گرفت.
فیروز حاجی کلی رئیس اداره‌ حفاظت محیط زیست شهرستان شوش در این خصوص گفت : با توجه به آغاز فعالیت واحد موصوف از سال گذشته در شهرک صنعتی شوش و فعالیت آن بدون نصب و استفاده از تجهیزات کنترل خروجی های هوا به محیط، موضوع از طرف اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مورد پیگیری مداوم قرار گرفته و سرانجام به مناسبت هفته هوای پاک در سال جاری، واحد فیلتراسیون هوای واحد مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی افزود : در بازدید انجام شده از روند فعالیت بخش های مختلف کارخانه بازدید لازم به عمل آمده و نقایص مشاهده شده و لزوم برنامه ریزی در جهت پایش خروجی ها به محیط زیست به مسئولان کارخانه متذکر گردید.  واحد مورد پایش با ظرفیت اسمی سالانه ۱۰۰ هزار تن و استفاده از مواد اولیه آهن قراضه و آهن اسفنجی نسبت به تولید شمشم فولاد اقدام می نماید.