سفر دکتر کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به خوزستان-11 بهمن 99