رها سازی یک بهله پرنده عقاب شاهی در پارک ملی کرخه

  
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در پی انتشار فیلمی از آسیب دیدگی و زمین گیر شدن یک بهله پرنده عقاب شاهی در کانال خبری صدای کرخه و درخواست دوستداران محیط زیست برای کمک به این پرنده در روزهای گذشته مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه با حضور در محل پرنده آسیب دیده را تحویل گرفته وبه اداره محیط زیست پارک ملی کرخه منتقل نمودند. 
محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه با بیان این مطلب گفت: بررسی اولیه نشان داد که پرنده هیچگونه آسیب ظاهری و شکستگی نداشته و احتمالا بخاطر ضعف و مسمومیت زمین گیر شده است. با توجه به این موضوع طی چند روز مراقبت و تغذیه با لاشه پرندگان کشف شده از متخلفان، پرنده مذکور بهبودی یافته و با بدست آوردن توانایی پرواز در روز ۲۸ بهمن ماه با موفقیت در پارک ملی کرخه رهاسازی شد. 
شاه باز یا عقاب امپراطور از راسته شاهین سانان و از خانواده عقاب هاست.
این پرنده مهاجر زمستان گذر اوایل پاییز وارد استان خوزستان شده  و در اواخر زمستان به سمت عرض های شمالی مهاجرت و در روسیه و قزاقستان زاد آوری دارد.
این پرنده شکاری بزرگ جثه از پستانداران کوچک و بیشتر از جوندگان تغذیه می کند.طول بدن این پرنده بین ۷۰ تا ۹۰ سانت و طول دو سر بال بیش از ۲متر است این پرنده از گونه های حمایت شده  و آسیب پذیر در لیست اتحادیه جهانی حفاظت از گونه ها می باشد.