برگزاری نشست هم اندیشی با سمن های محیط زیستی شهرستان گتوند در بهمن 99

 نشست ماهیانه هم اندیشی سمن های محیط زیستی شهرستان گتوند با حضور رئیس، کارشناس آموزش اداره محیط زیست گتوند و مدیر عامل های انجمن ها در محل اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان برگزار گردید.
عبدالحسین کریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گتوند در این نشست از فعالیت های محیط زیستی انجمن ها در برگزاری برنامه های هفته پاک تقدیر و تشکر کرد و به ارائه برنامه های روز درختکاری در روز های آتی پرداخت.
سپس مدیران سمن ها  به بیان نقطه نظرات، اهداف و برنامه ها خود در روز درختکاری پرداختند و جمع بندی های لازم در این خصوص صورت گرفت 
روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گتوند