کشف سلاح غیر مجاز توسط یگان پارک ملی کرخه

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان- محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه در پی گزارش مردمی مبنی بر شکار غیر مجاز پرنده در آبگیر های اطراف اراضی کشاورزی غرب کرخه در حوزه بخش شاوور در محل حاضر و یک دستگاه خودروی پراید در حال شکار پرندگان مشاهده و متوقف نمودند که پس از بازرسی از داخل آن یک قبضه سلاح شکاری ۵ تیر بدون مجوز و لاشه یک قطعه پرنده خوتکا کشف و ضبط گردید. 
متهم به کلانتری شهر الوان منتقل و با دستور  قضایی بازداشت شد. 
ضرر و زیان قابل وصول برای هر قطعه پرنده خوتکا یک میلیون و پانصد هزار ریال می باشد. 
خوتکا از پرندگان آبزی و از خانواده اردک های آبچر می باشد که علاوه بر جمعیت مهاجر زمستان گذر دسته هایی از آنها به صورت بومی و زاد آور در خوزستان وجود دارند.