بازدید از محل تخلیه نخاله های ساختمانی سازمان منطقه ویژه در شهر بندر امام خمینی(ره)

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان: از محل تخلیه نخاله های ساختمانی سازمان منطقه ویژه در شهر بندر امام خمینی(ره) بازدید بعمل آمد.
ایرج سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر گفت : در راستای مصوبات کار گروه مدیریت پسماند بازدید مشترکی به همراه معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان، سرپرست شهرداری بندر امام خمینی(ره)،شهردار سازمان منطقه ویژه ، نایب رئیس و اعضا شورای بندر امام جهت مشخص نمودن مکان مناسب جهت دفع نخاله های ساختمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام گردیدکه بعد از تعیین مکان مورد نظر طی نشستی در دفتر رییس شورا برگزار گردید.
وی ادامه داد: همچنین مصوب شد شهرداری منطقه ویژه و بندر امام خمینی(ره) ،دو نفر نگهبان بصورت شبانه روزی در محل مورد نظر مستقر و شهرداری سازمان منطقه ویژه یکنفر در منطقه به منظور نظارت بر بارگیری نخاله های ساختمانی در صنایع بکار گیرد تا هیچگونه پسماندی به همراه نخاله های ساختمانی از منطقه ویژه خارج نشود.