برگزاري جلسه با مديران شركت نفت در شهرستان کارون

 جلسه ای جهت حل مشكلات محيط زيستي دكل هاي حفاري در شهرستان کارون برگزار شد
به گزارش روابط عمومي اداره كل محيط زيست خوزستان - جلسه جهت حل مشكلات محيط زيستي دكل هاي حفاري برگزار شد.
عباس ظاهري رئيس اداره محيط زيست شهرستان كارون بيان نمود : اين جلسه در پي شكايت اداره محيط زيست كارون از چند دكل حفاري در شهرستان كارون به دليل مشكلات محيط زيستي و به درخواست HSE مناطق نفت خيز جنوب براي حل مشكلات زيست محيطي اين دكل ها در سالن جلسات طرح توسعه و ميادين نفتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد. 
ظاهري ادامه داد : در اين جلسه كه نماينده و مديران شركت O1 و شركت پشتيباني دكل صبا و نماينده شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب حضور داشتند، مقرر گرديد شركت های مذكور ملاحظات زيست محيطي را رعايت نمايند و همچنين با بازرسان اداره محيط زيست همكاري لازم را بعمل آورند .