گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست هندیجان و پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان گفت : طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست هندیجان در حوزه استحفاظی، ضمن پایش منطقه و پیشگیری و برخورد با متخلفین شکار و صید ، با توجه به مهاجرت باقرقره در سطح منطقه از طریق پرس و جو و صحبتی که از گله داران منطقه بعمل آمد ، خوشبختانه گله داران محلی از روئیت دسته هایی از باقرقره در صحرا هندیجان و ماهشهر و منطقه غرگانه گزارش دادند. 
وی در این خصوص ادامه داد : طی گشت وکنترل یگان حفاظت محیط زیست هندیجان مورخ 4 اسفند ماه در منطقه غرگانه بین ماهشهر و هندیجان درخصوص پایش  پرنده باقرقر باتوجه با بارندگی امسال صحرا سرسبز و همین امر باعث مهاجرت و حضور باقرقر در منطقه شده است. به گفته اهالی محلی دامداران و چوپانان دسته های 50 و 100 تایی باقرقر مشاهده شده است..
در ادامه پایش به دو راکب موتور سیکلت  مواجه شده که با روئیت خودرو سازمانی فرار و با تعقیب چند کیلومتری موفق به متوقف کردن آنان شده که از آنها یک اسلحه مجوز دار تک لول و تعدادی فشنگ بدون اینکه شکاری کرده باشند کشف و از  هرگونه تخلف جلوگیری بعمل آمد و  اسلحه و مدارک آنان دریافت و به اداره جهت اقدامات بعدی منتقل شدند.