برگزاری پاکسازی محله به محله در شهرستان کارون

 به گزارش روابط عمومي اداره كل محيط زيست خوزستان - در روز يكشنبه 3 اسفند ماه ، برنامه پاکسازی محله به محله در شهرستان کارون با همکاری دفتر تسهیل گری و شهرداری کوت عبدالله و فعالین محیط زیست از کوی شهيد محسن آغاز گردید.
عباس ظاهري رئيس اداره حفاظت محيط زيست كارون اظهار داشت : در این پاکسازی ضمن دیدار چهره به چهره با مردم و شنیدن مشکلات آنها در مباحث پسماند مقرر گردید مطالبات آنها از طریق شهرداری به جد پیگیری گردد.  
ظاهری ادامه داد که پاکسازی محله به محله با همکاری مردم شهرداری و سایر فعالین محیط زیست ادامه خواهد داشت.
همچنین در این روز ، اداره محیط زیست شهرستان کارون از محل شرکت پشتیبانی دکل  صبا نیز بازديد بعمل آورد.
عباس ظاهری در اين بازديد ضمن بیان نقطه نظرات اداره محیط زیست در بحث استقرار چنین شرکت هایی در منطقه به بیان مطالبی درخصوص ضرورت اجرای ضوابط زیست محیطی در جهت بهبود وضعیت موجود پرداخت.
 در پایان این شرکت موظف به اجرای تعهدات زیست محیطی در ۱۳ بند و ارائه گزارش جامع در اجرای آن به اداره محیط زیست زیست مطابق ماده ۱۶ قانون جلوگیری از آلودگي هوا گردید .