احداث تپه جان پناه گوزن زرد در سایت گوزن پارک ملی دز

 به همت پرسنل اداره پارک ملی دز پروژه احداث تپه جان پناه گوزن زرد استارت زده شد.
مجتبی سپهرفر سرپرست اداره پارک ملی دز در این باره گفت : از تاریخ 4 اسفندماه با توجه به تجارب تلخ سیلاب های سال های گذشته و آسیب به فنس و سایت و با هدف حفظ و بقای گوزن ها در بلایای طبیعی و فراهم نمودن جان پناه مناسب و کارآمد در سیلاب های احتمالی این عملیات آغاز گردید.
این پروژه در ۴فاز خاکبرداری،خاکریزی,دپو و کوبش تپه های مصنوعی اجرا می گردد‌.
ادامه بازسازی و مرمت سایت گوزن زرد پارک ملی دز
سپهرفر ادامه داد: با همت محیط بانان غیور پارک ملی دز ترمیم و بهسازی سایت گوزن زرد پارک ملی دز ادامه داشت و در این راستا درب ورودی سایت نیز بازسازی گردید.
احداث یک حلقه چاه توسط محیط بانان اداره پارک ملی دز
در این عملیات که از یک هفته پیش آغاز گردیده بود با تلاش و همت محیط بانان اداره پارک ملی دز, با گنگ گزاری و خاکریزی به پایان رسید.