دیدار سرپرست و نماینده حقوقی اداره پارک ملی دز با دادستان شهرستان دزفول

 در این دیدار که در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول صورت پذیرفت در خصوص مشکلات و معضلات زیست محیطی در منطقه حفاظت شده دز و پارک ملی گفتگو گردید.
مجتبی سپهرفر سرپرست اداره پارک ملی دز ضمن تشکر از حمایت همه جانبه محمدی خباز دادستان شهرستان دزفول در حفاظت و حراست از محیط زیست، برخورد قاطع و متناسب با نوع جرم زیست محیطی را بهترین راهکار در جهت بازدارندگی و عدم تکرار این گونه جرایم دانست.
محمدی خباز نیز بیان نمود : حفاظت از محیط زیست و منابع ملی وظیفه آهاد مردم جامعه و میراثی بدون جایگزین برای آیندگان است و دستگاه قضایی و شخص ایشان در مقابله و مجازات خاطیان زیست محیطی قاطع عمل خواهد کرد.