بازدید کارشناس محیط زیست دشــت آزادگــان از مراکز معاینه فنی خودرو در شهــرستان دشت ازادگــان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان - سیدمهــدی نژادحسینی سرپرست اداره حفاظت محیط دشت آزادگان اظهار نمود: کارشناس این اداره از مراکز معاینه فنی خودرو در ســوسنگـ.رد بازدید کردند. 
سیدمهدی نژاد حسینی در ادامه افزود : دراین بازدیدها نحوه پذیرش و فعالیت و ارائه خدمات  مرکز و صحت عملکرد دستگاه های سنجش آلایندگی و گواهی های کالیبراسیون کنترل و ارزیابی شد و دستگاه سوخت سنج این مراکز مورد راستی آزمایی قرار گرفت.

نژاد حسینی تصریح کرد: در شهرستان دشــت ازادگــان یک مرکز معاینه فنی فعال خودرو به منظور ارائه خدمات مربوط به معاینه فنی وجود دارد که به صورت منظم و برنامه ریزی شده توسط این اداره  مورد نظارت و ارزیابی های دوره ای قرار می گیرد.