تحویل یک بهله پرنده شکاری سارگپه بیمــار جهــت تیمار به اداره محیــط زیست دشــت آزادگــان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان - سید مهدی نژاد حسینی سرپرست اداره دشــت آزادگــان اظهار نمود : طی تماس یکی از دوســتداران محیط زیست ساکن روستای البوجلال شمالی مبنی بر پیدا کردن یک بهله پرنده شکاری سارگپه که احتمالا براثر مصرف سم دچار مسمومیت شده بود و  در زمینهای کشاورزی اطراف افتاده به اداره محیط،زیست دشــت ازادگان تحویل داده شد، تا عملیات تیمار پرنده مذکور انجام گیرد و پس از اطمینان از سلامت در طبیعــت رهاسازی شود.