ممنوعیت شکار و صید

از ۱۵ اسفند ماه به علت حمایت از زادآوری و تولید مثل حیات وحش، کلیه پروانه های صید و شکار لغو شده و هرگونه صید و شکار ممنوع است و در صورت رویت با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد . 
از شهروندان و صیادان محلی درخواست می شود از صید و شکار خودداری کرده و در صورت مشاهده  هرگونه تخلف ،مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش دهند.
اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه