بـــــــازدیــد اداره حفاظت محیط زیست از محـــل های پروژه بیابان زدایی توسط منـــابع طبیعی شهرستان شت آزادگــان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - سیدمهدی نژاد حسینی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشــت ازادگــان به همراه کارشناس این اداره و ریاست منابع طبیعی از محل احداث بادشکن های غیر زنده منابع طبیعی بازدید نمودند.
نژاد حسینی افزود: در این بازدید که در زمینی به مســاحت ۱۰۰هکتار در منطقه حفــاظت شده میشـــداغ واقع شده است که در آن منابع طبیعی با ایحاد بادشکن های غیر زنده که توسط نی و شاخ و برگ خشک درختان جهت تثبیت شن و جلوگیری از استفاده احشام  انجام می گیرد که در این طرح جهت بیابان زدایی از  درختچه های بومی استفاده شده است.