قوانین؛آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با دریا

  قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي
  قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354
  ‌آيين‌نامه مربوط به وظايف و طرز كار شوراي عالي اقيانوس‌شناسي كشور و كميته‌هاي هفتگانه آن
  مصوبه 249 شورایعالی حفاظت محیط زیست
  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي
  آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه
  آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه
  آيين نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقيقات علمي در مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و در
  قانون مدیریت پسماند
  قانون تشکيل شورايعالي اقيانوس شناسي کشور
  سند 20 ساله
  آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
  قانون توزیع عادلانه آب
  آيين نامه طبيعت گردي
  قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  بخشنامه راهكار مديريت از بين بردن پوششهاي ضدخزه كشتيها
  مناطق ویژه دریایی (Special Area)
  قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي
  قانون برنامه جهارم توسعه
  دستورالعمل طراحی و ایمنی آزمایشگاه آب
  برنامه پنجم توسعه

  قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي
  قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354
  ‌آيين‌نامه مربوط به وظايف و طرز كار شوراي عالي اقيانوس‌شناسي كشور و كميته‌هاي هفتگانه آن
  مصوبه 249 شورایعالی حفاظت محیط زیست
  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي
  آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه
  آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه
  آيين نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقيقات علمي در مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و در
  قانون مدیریت پسماند
  قانون تشکيل شورايعالي اقيانوس شناسي کشور
  سند 20 ساله
  آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
  قانون توزیع عادلانه آب
  آيين نامه طبيعت گردي
  قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  بخشنامه راهكار مديريت از بين بردن پوششهاي ضدخزه كشتيها
  مناطق ویژه دریایی (Special Area)
  قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي
  قانون برنامه جهارم توسعه
  دستورالعمل طراحی و ایمنی آزمایشگاه آب
  برنامه پنجم توسعه