بازدید از فـــاضــلاب شهــر بســـتان "منــطقه رمیم"

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خورستان - سیدمهدی نژادحسینی سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دشـت آزادگــان در این باره گفت: به علت سر ریز شــدن شبکه فاضلاب شهر بســتان در رودخـــانه ڪرخه و تهیــه تصاویر و شڪایت اهالی بخش رمیم ڪه  تهدید جدی علیه بهداشت انسانی و  دامی و ایجاد بوی نامطبوع و منظرگاه نامناسب و همچنین پراکنش بار آلودگی بالا را به دنبال داشته است، از فـــاضــلاب شهــر بســـتان "منــطقه رمیم" بازدید بعمل آمد.
 نژاد حسینی در ادامه با بیان این مطلب افزود : ضروریست اداره آبفا شهر بستان به عنوان متولی امر پیش بینی لازم برای بروز چنین مشکلاتی را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به رفع آن اقـدام نماید .
همچنین در این زمینه اخــطاریه رفع آلودگی صادر شد.