تیمار و رهاسازی یک بهله دلیجه در طبیعت هفتکل

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- یک بهله پرنده شکاری از نوع دلیجه که پس از کشف و نگهداری موقت توسط پرسنل شرکت سیمان خوزستان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل تحویل داده شده بود پس از نگهداری ، تیمار و اطمینان از سلامت در محیط مستعد حضور این پرنده در منطقه رغیوه رهاسازی گردید.