معــدوم سازی ۱۰۰ تن گـــندم کپــک زده و بـــدون استفـــاده در شهــرستان دشـــت آزادگـان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در روز یکشنبه مورخ ۱۶فروردین ۱۴۰۰ تعداد۱۰۰تن گــندم کپک زده و غیــر قابل استفاده که از سال ۹۷ در سیلــوی جــلالیه شهــرستان دشــت آزادگـــان ذخیــره شده بود ، معـــدوم سازی گــــردید.
سید مهدی نژاد حسینی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشــت آزادگــان در این خصوص گفت: طی دستور قضایی صادره  از دادگاه این شهرستان مبنی بر معدوم سازی ۱۰۰ تن گندم فاسد و خراب که در سیلوهای جلالیه سوسنــگرد دپــو شده بود، با حضور ادارات محیط زیست،دامپزشکی،جهاد کشاورزی و دادگســـتری در جــایگاه دفن پســماند شهرستان دشــت آزادگــان با رعایت کامل مسائل محیط زیستی معــدوم سازی گــــردید.