نهال کاری مردمی روز زمین پاک ( پویش هر شهروند یک نهال هدیه به زمین )

 
 
روز جهانی زمین پاک فرصتی مغتنم است برای ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از زیست بوم و زیستگاهی که در آن زندگی بشری به رشد و بالندگی خواهد رسید و توجه به آن نقش انکارناپذیری را در نهادینه ساختن باور و اراده انسان برای داشتن و حفظ محیطی سالم دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - مراسم درختکاری در راستای استقبال از طرح مردمی درختکاری در منــاطق شهرستان دشـت آزادگــان با حضور انجمن های مردم نهاد  و ناحیه مقاومت بسیج و محیط زیست شهرستان دشت آزادگــان روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه در شهر ابوحمیــظه برگزار شد و با کاشت ۳۰۰صل نهال مثمر ( توت ، انگور و ڪنار) در  محوطه به مساحت ۲هڪتار  تعداد۲۰عدد نهال کنار نیز به زمیــن هدیه داده شد
 موسوی مسئول آموزش محیط زیست  دشت آزادگــان در خصوص اجرای  این برنامه‌ها،  ضمن تاکید  بر اهمیت و ارزش منابع طبیعی وکاشت نهال گفت: مشارکت مردم در درختکاری و نگهداری فضای سبز می تواند به سر سبزی و احساس مسئولیت شهروندان در مشارکت های مدنی و اجتماعی کمک نماید و به اهمیت و نقش درختان در زندگی انسان ها و محیط زیست اشاره نمود و از شهروندان و تقاضا کرد که به مسئولیت های و اهتمــام و ڪاشت درختان مثمر و تــرویج فرهنگ زیست محیطی  اهمیت بیشــتری دهند .