برگزاری جلســـه برنامه ریزی ، پیشگیری و اطفای حریق در فـــرمانداری دشـت آزادگــــان

 به گــزارش روابط عمومی اداره ڪل حفاظت محیط زیست خوزستان-  سید مهدی نژاد حسینی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست  دشت آزادگـان گفت: در مـــورخ ۲۱ اردیبهشــت مــاه با دعــوت فرمانداری شهــرستان آزادگان از ادارات محیط زیست ، مـنابع طبیعی، جــهاد ڪشاورزی، فرماندهی نیروی انتظامی و بسیــج  و بخشداری مرکزی و بســتان و شهرداری ها ، راهـ ـهای پیشـــگیری از بــروز حــوادث آتش ســـوزی درحــوزه استحفاظی شهرستان مطرح شد که در این زمیـــنه تــذڪرات لازم به جهاد ڪشاورزی جهت آموزش ڪشاورران جهت جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش داده شـــد و درخصوص همــڪاری تمام ارگـــان ها و پیشــگیری به مــوقع از حــریق بحث و گـــفتگــو شد.
سپس فرماندار دشت آزادگان بر لزوم اطفای حـــریق منــطقه حفاظت شده میشــداغ تاڪید نموده و افزایش گشت های نیروی مستقر در پاسگاه محیط بانی و هماهنگی مستمر با شهرداری بستان و آتش نشانی های ۲شهرستان را خواســـتار شد..