بازدید از دکل مستقر در منطقه ذیلایی مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان -  رئیس و کارشناسان اداره محیط زیست از دکل مستقر در منطقه ذیلایی مسجدسلیمان بازدید نمودند.
مصطفی یوسفی قندعلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با بیان این مطلب گفت: در این بازدید که در جهت رعایت ضوابط زیست محیطی بصورت مشترک با رئیس اداره HSE شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و نماینده HSE شرکت گلوبال صورت پذیرفت ، تمام بخش های دکل مورد بررسی و پایش قرار گرفت. طی این پایش به بحث و تبادل نظر در خصوص مدیریت فاضلاب بهداشتی کمپ، موقعیت دکل و همچنین نحوه مدیریت کنده های حفاری و سایر موضوعات زیست محیطی مرتبط با مشکلات نفتی حوزه شهرستان مسجدسلیمان پرداخته شد .