بازدید از نهالستان محیط زیست واقع درگلخانه شرکت نفت و نهالستان انجمن های محیط زیستی واقع در اداره فنی و حرفه ای مسجدسلیما ن

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از نهالستان محیط زیست واقع درگلخانه شرکت نفت و نهالستان انجمن های محیط زیستی واقع در اداره فنی و حرفه ای به همراه مدیر انجمن دیده بان محیط زیست بازدید بعمل آوردند.
مصطفی یوسفی قندعلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان با بیان این مطلب گفت:  این بازدید به جهت بررسی نهایی از عملکرد و فعالیت تولید نهال به منظور رفع ایرادات و مشکلات نهالستان ها ، تعیین گونه های مورد نیاز و توزیع به موقع صورت پذیرفت .
وی اظهار کرد: این نهالستان ها در راستای فعالیت های عام المنفعه با هدف تأمین نهال های مورد نیاز استان خوزستان و شهرستان به جهت اجرای برنامه های محیط زیستی و توزیع بین شهروندان، همچنین به منظور احیا و توسعه عرصه های منابع طبیعی و فضای سبز شهری احداث گردیده است.
نهالستان محيط زيست با مساحت تقريبي۲۰۰ مترمربع كه توسط اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان در محل نهالستان شركت بهره برداري نفت و گاز شهرستان مسجدسليمان‌احداث شده و ظرفيت توليد ۱۵ هزار اصله نهال در سال را دارد و نهالستان انجمن های دوستدار محیط زیست با مساحتی حدود ۱۵۰ متر مربع و سالانه ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ نهال را دارد که در محوطه اداره فنی و حرفه ای احداث شد.