رهاسازی يك بهله عقاب دو برادر در منطقه تلبزان مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- يك بهله عقاب دو برادر که در منزل یک فرد به صورت غیرقانونی نگهداری شده بود پس از تیمار و اطمینان از سلامت در منطقه تلبزان رهاسازی شد.
مصطفی یوسفی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان گفت: پیشتر در پي گزارش از سوي يكي از همياران محيط زيست و اخذ حكم قضايي و ورود به منزل، يك بهله عقاب دو برادر كشف و ضبط گردیده بود که پس از یکماه تیمار و اطمینان از سلامت در منطقه تلبزان رهاسازی شد.